La 12 kilometri de oraşul Huşi, în localitatea Râșești, pe drumul ce duce spre punctul de frontieră Albiţa, se află misterioasa Movilă a Răbâiei, despre care domnitorul Dimitrie Cantemir scria că ar fi mormântul unei regine a sciţilor. Ridicată de mâna omului, având un diametru de peste un kilometru şi fiind înconjurată de un val de pământ, Movila Răbâiei a stârnit interesul multor călători străini care au trecut prin zonă. Până în prezent nu au fost realizate săpături arheologice sistematice, ci numai sondaje.

Menhirii de la Râşeşti au fost descoperiți în 1975, fiind dispuşi circular în jurul movilei Răbâia. Menhirii sunt de formă aproximativ paralelipipedică, având o distanţă de circa 2,5 m între ei. Deoarece circumferinţa movilei este de aproximativ 500m, se estimează că există peste 200 de astfel de pietre funerare sau de rit solar. Blocurile de piatră din jurul movilei Răbâia fac parte integrantă dintr-un sistem calendaristic solar cu implicații ritualice, funcţionalitate care va fi mai uşor dedusă prin viitoarele săpături arheologice din incinta acestui sit.

Movila de la Răbâia este un sit arheologic, care face parte din Lista Repertoriului Naţional Arheologic şi este datată cronologic din Epoca Bronzului.